OmnesViae: Romeinse Routeplanner

een reconstructie van een antieke Romeinse kaart met moderne technieken

| Kaart | Tabula Peutingeriana | Reconstructie | Dank aan... |
“OmnesViae is ontstaan uit een fascinatie voor de cultuur van de oude Romeinen”

Dank aan...

OmnesViae is een privé-initiatief, ontstaan uit een fascinatie voor de cultuur van de oude Romeinen. Zonder het werk van Richard Talbert had ik OmnesViae niet kunnen realiseren. Tussen maart en september 2011 heb ik honderden uren schaarse vrijetijd in OmnesViae geïnvesteerd. Bovenal dank daarom aan mijn vrouw Mariet voor het geduld dat ze heeft getoond mijn fanatisme te dragen.

OmnesViae is niet helemaal het werk van één persoon. Ik heb veel gebruik gemaakt van Tabula-Peutingeriana.de van Martin Weber. De geolocaties in OmnesViae steunen in belangrijk mate op werk van iedereen betrokken bij het Pleiades-initiatief. Verschillende mensen hebben me geholpen met feedback of het leveren van vertalingen, met name Maria Tzaneti, Marlene Sturm, Tim Koster, Martin Weber, Hans de Bode, Ben Mugnier, Eric Rulier, Wouter Kool, Aad Oliehoek en Claude Chauviere. Dank!

Rechten

Ik claim geen eigendomsrechten op de onderliggende data, ook niet op de door mij uitgevoerde aanvulling en verrijking van data van derden. Wel vraag ik u om bij gebruik van de data eventuele verrijkingen en aanvullingen ook vrijelijk beschikbaar te stellen en naar OmnesViae als bron te verwijzen. Neem even contact met me op als u de data wilt gebruiken.

Help mee

U kunt ook meehelpen om OmnesViae te verbeteren.

René Voorburg, 31 augustus 2011.
e-mail: voorburg (at) xs4all.nl